GDPR

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zavazujeme se, že nikdy nebudou poskytnuty Vaše osobní údaje třetí osobě (vyjma emailové adresy, která bude sloužit pro zaslání dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, který pomůže zlepšovat naše služby).

Plné znění o ochraně osobních údajů:

Respektujeme Vaše soukromí a sběr Vašich osobních údajů provádíme pouze za účelem bezproblémového provozu obchodu. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškerá data, která od vás získáme při registraci do databáze, jsou chráněna před potenciálním zneužitím. Tato data identifikují Vaši osobu či firmu jako kupujícího a používáme je pouze k účelům jako je doručení zboží, potvrzení přijetí objednávky, expedice zboží, fakturaci apod. V případě, že budete chtít dodat zboží na jinou adresu, než je ta, která byla uvedená při registraci, můžete toto při odeslání objednávky snadno učinit. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Prohlašujeme, že neprodáváme, nepronajímá a ani jinak neposkytuje osobní data svých zákazníků žádné třetí straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


 

Vážení obchodní partneři,
chtěli bychom Vás ujistit, že k problematice ochrany osobních dat přistupujeme zodpovědně a zaručujeme Vám, že s Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy: Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen “GDPR“), a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 
 
:
  • Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v rámci našeho smluvního vztahu, v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, IČ a DIČ, emailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, a to po nezbytnou dobu, kterou stanoví adekvátní právní předpis.
 
 
 
 
  • Zavazujeme se, že nebudeme Vámi poskytnuté osobní údaje jakkoli poskytovat třetím stranám. Vaše osobní údaje budou poskytovány třetím stranám pouze v případech, kdy k tomu jsme povinni ze zákona (státním institucím a úřadům), kdy to bude nezbytné pro plnění smlouvy (např. našemu dodavateli, přepravci, naší účetní společnosti, IT společnosti apod.) nebo jste k tomu dali předchozí souhlas. Naši zaměstnanci, obchodní partneři a zpracovatelé osobních údajů jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Vaše osobní údaje nebudou poskytovány do zemí mimo EU.
 
 
 
  • Máte právo si vyžádat přístup k Vámi poskytnutým osobním údajům, na jejich opravu, respektive doplnění.
 
 
 
  • Máte právo na omezení zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Rovněž máte právo vznést námitky proti uchovávání a zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů a můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů.
 
 
 
  • Máte právo žádat  vymazání Vámi poskytnutých osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány. Máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, za předpokladu, že neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracovávání. 

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů:
 
Ivo Kachel, IČ: 73314226, 700 30  Zábřeh nad Odrou, V Hůrce 890/14
info@latka-metraz.cz
 
Upozornění:

Z důvodu zvýšení dopravného ze strany PPL, jsme byli nuceni zavést hranici 500,- Kč pro minimální nákup. Nákup v nižší hodnotě nelze v současné době provést. Děkujeme za pochopení.

Nové zboží

Bavlněná ochranná rouška

AKČNÍ CENA: 1 KČ / 1 KS

Časově omezená akce
(platí do vyprodání zásob)
 
 

Přihlášení zákazníka (nepovinné)

Ověřené recenze zákazníků

Z naší nabídky:
QR platba

qr platba